ROZVRH - LETNÝ SEMESTER- 2018

SP - Bc1

SP - Bc2

SP - Bc3

SP - Mgr1

SP - Mgr2

 

OŠE - Bc1

OŠE - Bc1

 

OŠE - Bc2

OŠE - Bc2

OŠE - Mgr2

V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 OTVÁRAME

SOCIÁLNA PRÁCA    –  externá a denná (kombinovaná) forma -    1. stupeň (Bc.)

SOCIÁLNA PRÁCA    –  externá a denná (kombinovaná) forma -    2. stupeň (Mgr.)

OŠETROVATEĽSTVO – externá a denná (kombinovaná) forma  -  1. stupeň (Bc.)

OŠETROVATEĽSTVO – externá a denná (kombinovaná) forma  -   1. stupeň (Mgr.)

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM  - získanie pedagogickej spôsobilosti

RIGORÓZNE  KONANIE –  získanie titulu   PhDr.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - získanie titulu MBA

MASTER OF LAWS - - získanie titulu  LL.M                                                              ... viac ...

KONFERENCIA

27.04.2018 o 09:00 hod, Budova školy, miestnosť č. 39

RIGORÓZNE KONANIE

15.05.2018

 ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY  - 3. BC

09.-11.05.2018

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - DPŠ

26.05.2018

Základní kurz bazální stimulace
Rozsah vzdelávania: 24 hodín
Prvá časť vzdelávania: 12. - 14.03.2018
Začiatok vzdelávania: 12.03.2018 o 9,00 h     ... viac ...